ESAM orapūtės

Šoniniai kanaliniai pūstuvai (orapūtės) naudojami srityse, kuriose reikalingas didesnis slėgis arba vakuumas nei išcentriniai pūstuvas gali pateikti. Oro suspaudimo principas yra visiškai betepalinis ir gali būti naudojami kur dujų tarša yra neleidžiama. Yra daug šoninių kanalinių pūstuvų panaudojimu sričių, kur reikalingas slėgis ir vakuumas.

Šoniniai kanaliniai pūstuvai (orapūtės), naudojami įvairiose pramonės šakose:

  • Maisto ir gėrimų pramonė,
  • Popieriaus ir spausdinimo pramonė,
  • Medicinos technologija,
  • Pakavimo pramonė,
  • Vandens vėdinimas ir aeravimas (vandens prisotinimas deguonimi),
  • Tekstilės pramonė,
  • Plastmasės pramonė,
  • Apdirbamoji pramonė,
  • Aplinkosaugos technologijų srityse,
  • Ir daugelyje kitų.